Menu Sluiten

Vriend van Mzamomhle

De Stichting is erg blij met haar Vrienden; mensen, bedrijven en NGO’s die kennis en middelen ter beschikking stellen om de projecten te kunnen realiseren. Zij zijn onmisbaar; zonder Vrienden houdt het snel op.

Scholing en inkomen voor medewerkers, de mogelijkheid voor ouders om te werken, kinderen van de straat, zorg en voorschoolse educatie. Door deze Vriendschap krijgen de kinderen, hun ouders en de gemeenschap een betere kans op zelfredzaam, menswaardig bestaan.

Vriend worden

Kies uw eigen bijdrage en doneer on-line >> , download de machtiging >> , of kies voor een periodieke gift in de vorm van een lijfrente >>

Communicatie

Vrienden ontvangen desgewenst periodiek een nieuwsbrief. Daarnaast leveren we ook ondersteuning tbv. communicatie en fondsenwerving door derden.

Letterlijk een steentje bijdragen

Voor een deel van onze Vrienden is de vriendschap meer dan alleen het geven van geld; tijd, praktische hulp en andere donaties in natura zijn ook zeer waardevol en welkom. Of door deelname aan de periodieke bouwreis; ter plekke en eigenhandig; iets voor u ?

“Het bijzondere aan het geven aan de stichting Mzamomle is de kleinschaligheid en dat ik precies weet waar mijn geld naar toe gaat. Met eigen ogen kan ik zien hoe kinderen geholpen worden met een dagelijkse opvang, zorg en scholing krijgen” Joost v/d Guchte, deelnemer bouwreis.

Stichting Mzamomhle is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten? Kijk op Geef Gerust